Педагогіка – це майстерня, а психологія –
інструмент, яким там працюють.
А. С. Макаренко


ПІБ психолога: Гулюк Сніжана Василівна
Кваліфікаційна категорія: перша
Стаж роботи на посаді психолога: 12 років
Освіта: вища повна (РДПІ)
Спеціальність: «Педагогіка і психологія дошкільна»;
«Практична психологія»
Кваліфікація: викладач педагогіки та психології
дошкільної, вихователь; практичний психолог
Робочий телефон: (0362) 642-293


Склад психологічної служби: 5. Гарбарук О.В.- старший майстер
1. Гулюк С.В. - практичний психолог 6. Борисюк Н.П. - викладач
2. Самоїл І.Є. - заступник директора з НВР 7. Гетьманець Н.М. - майстер виробничого навчання
3. Скрипник І.М. - методист 8. Сачук С.Г. - вихователь
4. Яскал Н.В. - фельдшер 9. Жук В.В.- бібліотекар
Тема, над якою працює психологічна служба ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»:

«Організація психологічного супроводу освітнього процесу, за якого всі його учасники зможуть максимально якісно та по-новому розкрити свій освітній потенціал, який сприятиме повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку учнів, формуванню їх соціальної активності, адаптації у колективі, любові до професії».

Мета:організувати якісний психологічний супровід освітнього процесу з метою створення для всіх його учасників умов комфортного та безпечного освітнього середовища, захисту психічного здоров’я, формування позитивної мотивації до навчання і праці, розвитку творчої самостійності та підвищення психологічної культури.

Завдання:Робота зі здобувачами освіти: адаптація до особливостей навчально-виховного процесу та умов проживання у гуртожитку; вивчення психологічних особливостей учня/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів у поведінці учнів, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя; толерантного ставлення до інших людей.

Робота з педагогічними працівниками: психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування учнівського/педагогічного колективу; технології психологічного супроводу педагогів під час атестації.

Робота з батьками: психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення умов сімейного виховання, мікроклімату.

Психологічний супровід профільного навчання.

Формування психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу.

Психологічний супровід освітнього середовища в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: учні, батьки, педагогічні працівники).

Психологізація навчання та технології створення комфортного та безпечного освітнього середовища в училищі.

У своїй роботі психологічна служба керується:

 • Конституцією України
 • Конвенцією ООН про права дитини (ратифікована Постановою ВР від 27.02.1991 №789-ХІІ)
 • Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ
 • Законом України «Про професійно-технічну освіту»
 • Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII
 • Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 17.01.2019 № 2671-VIII
 • Положенням про психологічну службу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.07.2018 за №885/32337
 • Етичним кодексом психолога
 • Листом Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 №1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.»
 • Листом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 636 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2019 №1052 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми»
 • Листом Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 №1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»
 • Листом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-УІІІ
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»
 • Листом Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 №1/11-5480
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року» та іншими нормативно-правовими документами.
МИ В СОЦМЕРЕЖАХ
Завантаження ...

Телефон довіри

Мій храм науки!

Моя Alma - Mater!
Плин часу вже збіг.
Кладу своє серце
На теплий поріг.

Мій храме науки,
Де квітла надія,
Де праця кипіла
І доля раділа.

І учень майстерно
Долав перешкоди:
Слабкий фахівець
І понині не в моді.

Училище наше –
криниця добра,
Духовності сила
Й проміння науки.

Крокуй у майбутнє
Міцною ходою,
Моя Alma – Mater,
Ми завжди з тобою!

М.С. Присяжнюк