Абітурієнту

  • Правила прийому
  • Умови прийому та документи для вступу
  • Кваліфікаційні характеристики професій
  • Цікаво знати
  • Тести


ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«РІВНЕНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТОРГІВЛІ»
на 2022 рік

І. Загальна частина

1.1. Дані Правила прийому є обов’язковими для закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема для державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”.

1.2. До державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівліˮ, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно- технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до державного навчального закладу «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та / або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІI. Приймальна комісія

2.1. Прийом до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” розробляються згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 823/23355 та затверджуються директором училища за погодженням із відділом професійно-технічної та вищої освіти управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного (професійно-технічного) закладу освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди і обумовлюють перелік професій згідно з діючими ліцензіями:

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому - 26 чол.

Продавець продовольчих товарів IV розряду, продавець непродовольчих товарів ІІІ розряду.

Строк навчання - 1,5 роки.

Форма здобуття освіти – денна, II ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать - чоловіча і жіноча.

Медичні показання відповідно до законодавства - допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування - співбесіда.

Кухар

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому - 60 чол.

Кухар ІІІ розряду, кухар ІV розряду.

Строк навчання - 1 рік.

Форма здобуття освіти - денна, II ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать - чоловіча і жіноча.

Медичні показання відповідно до законодавства - допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування - співбесіда.

Кухар, кондитер

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому - 60 чол.

Кухар ІІІ розряду, кухар ІV розряду, кондитер ІІІ розряду.

Строк навчання - 1,5 роки.

Форма здобуття освіти - денна, II ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать - чоловіча і жіноча.

Медичні показання відповідно до законодавства - допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування - співбесіда.

Кондитер

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Кондитер IV розряду, кондитер V розряду.

Строк навчання - 2 роки.

Форма здобуття освіти - денна, II, III ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать - чоловіча і жіноча.

Медичні показання відповідно до законодавства - допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування - співбесіда.

Кондитер, пекар

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому - 28 чол.

Кондитер IV розряду, пекар IV розряду.

Строк навчання - 1,5 роки.

Форма здобуття освіти - денна, II ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать - чоловіча і жіноча.

Медичні показання відповідно до законодавства - допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування - співбесіда.

Пекар, цукерник

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому - 26 чол.

Пекар IV розряду; цукерник II розряду.

Строк навчання - 1,5 роки.

Форма здобуття освіти - денна, II ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать - чоловіча і жіноча.

Медичні показання відповідно до законодавства - допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування - співбесіда.

Бармен, офіціант

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому - 52 чол.

Офіціант IV розряду, V розряду; бармен IV розряду.

Строк навчання - 2 роки.

Форма здобуття освіти - денна, II, III ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать - чоловіча і жіноча.

Медичні показання відповідно до законодавства - допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування - співбесіда.

Вступні випробовування відбуваються у формі співбесіди за встановленим переліком питань. Система оцінювання знань, умінь та навичок - 12-бальна. При конкурсному відборі враховується середній бал свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту та середній бал співбесіди. Вступники, які мають однаковий підсумковий бал, зараховуються за середнім балом свідоцтва (атестата).

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви у триденний термін після оголошення результатів співбесіди. Заява на апеляцію подана не в установлений термін до розгляду не приймається.

Приймальна комісія працює:

понеділок - з 9-00 до 16-30 без перерви;

вівторок - з 9-00 до 16-30 без перерви;

середа - з 9-00 до 16-30 без перерви;

четвер - з 9-00 до 16-30 без перерви;

п’ятниця - з 9-00 до 16-00 без перерви;

вихідні дні: субота, неділя.

Вступники забезпечуються гуртожитком згідно поданої заяви та відповідно до наявності місць у гуртожитку. Першочергово місцями у гуртожитку забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, інваліди, напівсироти, діти з малозабезпечених сімей, іногородні. Поселення в гуртожиток проводиться з 20 серпня 2022 року.

Медичний огляд (форма 086-У) вступники проходять у медичних закладах за місцем проживання.

2.6. Прийом документів на навчання до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” проводиться з 27 червня по 25 серпня 2022 року.

ІII. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”, вказуючи обрану професію, місце проживання, особисті дані, форму здобуття освіти, до якої додають:

документ про освіту;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3х4 см.;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1 Прийом до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти (11кл.):

за результатами співбесіди;

за результатами середнього балу свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту;

за рейтинговим списком вступників.

4.2 Конкурсний відбір проводиться за графіком, затвердженим головою приймальної комісії.

4.3 Здобувачі освіти, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до участі в наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” поза конкурсом:

особи, яким Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних результатів на вступних випробовуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 „Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисципліни за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” за цільовим направленням на навчання;

призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” здійснюється наказом директора училища.

5.6. Зарахування до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення - регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) державний навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” здійснює відділ професійної (професійно-технічної) та вищої освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.

Правила прийому розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”. Протокол №2 від 28.10.2021


Запрошуємо на навчання на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)!

624748b0769e7121172261


Ліцензія: серія АЕ № 458106 від 04.04.2014р.
Рівень атестації - ІІІ-й

ДНЗ "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" проводить набір здобувачів освіти

з 27 червня по 25 серпня 2022 року
на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за професіями:
Кухар
Кухар, кондитер
Кондитер
Кондитер, пекар
Пекар, цукерник
Офіціант, бармен
Продавець продовольчих та непродовольчих товарів
Термін навчання 1,5 року (ІV розряд); 2 роки (V розряд)
Мова освітнього процесу - українська.
Умови прийому
Зарахування проводиться в міру комплектації груп за співбесідою, конкурсом документів про освіту, рейтинговим списком вступників.
Зараховані в училище забезпечуються місцями в гуртожитку та стипендією.
Час навчання в училищі зараховується до трудового стажу.
Центральний вхід училища облаштований пандусом.
Документи для вступу
1) Заява
2) Документ про освіту
3) Довідка про щеплення (копія з мокрою печаткою)
4) Медична довідка (форма 086-у, оригінал)
5) 6 фотокарток розміром 3х4 см
6) Паспорт
7) Копія посвідчення про прописку до призовної дільниці (для хлопців)
7) Копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад
Перелік документів, необхідних при прийомі на навчання дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування
1. Свідоцтво про народження (оригінал).
2. Документ про освіту.
3. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини-сироти; свідоцтво про смерть обох батьків; якщо дитину виховувала одинока мати, то повинно бути свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст. 135 сімейного кодексу (до 01.01.04р. згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні)
4. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:
- рішення суду про позбавлення батьківських прав;
- рішення суду про відібрання дитини від батьків не позбавляючи їх батьківських прав;
- рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутніми;
- рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) померлою та свідоцтво про смерть;
- рішення суду про визнання фізичної особи (батька чи матері) недієздатною;
- вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі;
- постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 року - прокурором) про перебування під вартою на час слідства;
- документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від’їзд на роботу за кордон, навчання, тощо);
- ухвала суду про оголошення в розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук;
- довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
- акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, в іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забирати батьки чи родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (до 17.03.04р.
5. Рішення опікунської ради або рішення суду у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.
6. Ідентифікаційний код.
7. Паспорт.
8. Довідки про закріплення житла та майна:
- довідка з ЖЕКу - квартирна форма №2;
- виписка з господарської книги;
- свідоцтво на право власності житла;
- заповіт;
- рішення про встановлення опікуна над житлом та майном;
- акт опису майна, завірений селищною (сільською радою);
9. Акт первинного обстеження умов життя дитини.
10. Чорнобильське посвідчення для дітей, які проживають в Чорнобильській зоні та тих, які мають посвідчення з інших причин.
11. Довідка із управління праці та соціального захисту населення про призначення пенсії по втраті годувальника(ків).
12. Довідка про отримання соціальної допомоги опікунам (піклувальниками).
13. Довідка про одержання аліментів та їх розмір.
14. Довідка про стан здоров’я (форма-086 у), про щеплення - (форма 063).
15. Дані про батьків та близьких родичів (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів). Чи існують зв’язки з родичами, до кого їздить на канікули, у вихідні та святкові дні.
16. Розгорнута психолого - педагогічна характеристика: уподобання, інтереси, здібності, стан дисципліни, навчання, участь у громадському житті (гуртки, спортивні секції). Інформація про пропуски занять, хворобу, відпуски до рідних.
17.Відомість про те, що видано при закінченні інтернатного закладу (одяг, взуття інше).
Примітка: В особовій справі дитини-сироти повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за цієї умови її статус буде підтвердженим.

Телефон приймальної комісії

(0362) 64-23-00, (068) 550 19 65

Кваліфікаційні характеристики професій:

Продавець продовольчих товарів
Кваліфікація - 4 розряд

Повинен уміти: визначати асортимент товарів на складі, приймати товари; повідомляти в належній формі відповідальну особу про надходження товарів, що не відповідають маркуванню, не мають штрихкоду, посвідчення про якість (сертифікат якості); вилучати нестандартні, деформовані, забруднені товари; заповнювати і прикріплювати ярлики цін до товарів; консультувати покупця про ціну, властивості, смакові якості, кулінарне призначення і харчову цінність товарів; пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також товари супутнього попиту; контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів, слідкувати за термінами реалізації продуктів.


Продавець непродовольчих товарів
Кваліфікація - 3 розряд

Повинен уміти: обслуговувати покупців, показувати товари, демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону; здійснювати відмірювання, зважування, підрахунок вартості покупки, зчитувати сканером штрих-кодові позначки товару, відбивати вартість покупки на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА) (або перевіряти реквізити наданого чеку), видавати покупку.


Кухар
Кваліфікація - 4 розряд

Повинен уміти: виготовляти та порціонувати напівфабрикати з риби, яловичини, свинини, баранини; здійснювати підготовку риби осетрових порід до теплової обробки; готувати птицю для варіння та смаження; готувати страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки; виготовляти холодні страви та закуски: салати овочеві, з м"ясом, вінегрети, рибу під маринадом, холодці тощо; варити бульйони (м"ясні, м"ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні).


Кондитер
Кваліфікація - 4 розряд

Повинен уміти: виготовляти різноманітні кекси, рулети, печиво вищого ґатунку роздрібного асортименту, торти і тістечка з різноманітної сировини (борошняного тіста, сирної маси, морозива) зі складним багатокольоровим візерунком, з роздільним розміщенням дрібних та середніх деталей малюнка та з різними традиційними переходами тонів. Здійснювати фігурне нарізання випечених напівфабрикатів, формувати, виготовляти деталі малюнка, оздоблень для тортів з шоколаду, крему, бізе. Підбирати крем за кольорами, наносити малюнок. Складати малюнок з різних дрібних та середніх деталей. Візуально перевіряти суміщення кольорових елементів і деталей малюнка, а також вагу готових тортів і тістечок.


Пекар
Кваліфікація: 4 розряд

Повинен уміти: вести технологічний процес випікання до 3 т хліба за зміну або до 2 т булочних виробів, або до 1 т сухарних та булочних виробів; випікати борошняно-кондитерські вироби в немеханізованих печах або в одній/двох механізованих конвеєрних печах; укладати тістові заготовки на листи, касети, форми; садити тістові заготовки на черень (або люльки) печі; регулювати рух пічного конвеєра і роботу механізмів для садіння, вибирання та обприскування хліба; визначати готовність тістових заготовок до випікання; укладати вироби у тару, на вагонетки, транспортери.


Цукерник
Кваліфікація: 2 розряд

Повинен уміти: вести процес виготовлення різних видів цукерок і національних ласощів напівмеханізованим способом або вручну під керівництвом цукерника вищої кваліфікації; варити сироп, вести процес тираження, охолоджувати, збивати, розігрівати, ароматизувати; відливати в крохмаль і відсаджувати цукеркові маси вручну або напівмеханізоавним способом, просівати крохмаль, штампувати в крохмалі чашечки для відливання; очищати корпуси цукерок від крохмалю на машинах або вручну; перегортати цукеркові пласти, подавати охолоджені пласти на вистоювання і до різальних машин.


Бармен
Кваліфікація: 4 розряд

Повинен уміти: обслуговувати споживачів: пропонувати, показувати, реалізовувати готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої, кондитерські вироби, закуски, страви; готувати обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, змішаних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок; складати заявки та отримувати напої, кулінарну продукцію та покупні товари; відбракувати неякісні товари за органолептичними показниками; забезпечувати зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання; оформляти вітрини та барну стійку, утримувати їх у належному стані; експлуатувати та обслуговувати аудіо та відеоапаратуру; контролювати додержання споживачами культури поведінки; вести необхідний облік, складати та здавати товарні звіти; підраховувати та здавати гроші.


Офіціант
Кваліфікація: 4 розряд

Повинен уміти: використовувати обладнання та інвентар за призначенням, надати першу допомогу при харчових отруєннях; обслуговувати споживачів в закладах ресторанного господарства із складною сервіровкою столів, прийомом замовлень від споживачів; готувати зал до обслуговування; отримувати посуд, прибори, білизну і здавати їх після закінчення зміни; прибирати столи; здійснювати попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування; надавати споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, рекомендувати напої до страв, подавати їх на столи; розраховуватись із споживачами, виписувати рахунок на бланку встановленої форми; здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; обслуговувати весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо в закладах ресторанного господарства, на підприємстві замовника та вдома.


Посібник «Конспекти занять з розвитку підприємництва»

Високий рівень підприємницької активності – це той елемент, без якого успішно розвиватись не може жодна країна світу. Він призводить не лише до збільшення рівня податкових відрахувань, зростання ВВП, створення робочих місць, підвищення рівня життя мешканців країни. Він також породжує соціальні та ментальні зміни, формує середній клас, дозволяє людині відчути себе господарем своєї долі, перестати бути залежним від влади чи роботодавця.

Існує ряд інструментів стимулювання розвитку підприємливості, апробованих країнами Європи. Деякі методики вже успішно адаптовані в Україні. Одна з таких методик описана в посібнику, що буде корисним у роботі з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Електронну версію посібника можна завантажити тут http://kariera.in.ua/navchitisya-b%D1%96znesu/rozrobki-urok%D1%96v.html

Посібник створено в рамках проекту "Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону", який передбачає проведення дослідження стану ринку праці в Рівненській та Волинській області, закупівлю обладнання для підготовки робітників за професіями, які визначені з урахуванням потреб роботодавців субрегіону, навчання представників ПТНЗ та мотивація молоді для започаткування власної справи. Проект розпочався у вересні 2014 року і триватиме 36 місяців.

Проект виконується Управлінням освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації у партнерстві з Управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Волинським ресурсним центром в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».


Порадник для молоді «Самостійний пошук роботи»

Порадник призначений для молодих людей, які завершили або найближчим часом завершують навчання і хочуть підготуватися до свого першого працевлаштування. Порадник допоможе обрати оптимальний алгоритм пошуку роботи, опанувати основні навички, необхідні для успішного працевлаштування (підготовка резюме, співбесіда з роботодавцем), уникнути найбільш поширених помилок, адаптуватись на робочому місці та ін.

Електронний примірник порадника можна завантажити за посиланням http://kariera.in.ua/shukati-robotu/algoritm-poshuku-roboti/

Посібник створено в рамках проекту "Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону", який передбачає проведення дослідження стану ринку праці в Рівненській та Волинській області, закупівлю обладнання для підготовки робітників за професіями, які визначені з урахуванням потреб роботодавців субрегіону, навчання представників ПТНЗ та мотивація молоді для започаткування власної справи. Проект розпочався у вересні 2014 року і триватиме 36 місяців.

Проект виконується Управлінням освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації у партнерстві з Управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Волинським ресурсним центром в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».


Будуй кар’єру в своєму регіоні

Ти вчишся у випускних класах школи і ніяк не можеш визначитися, куди тобі податися далі? Чи, можливо, тобі вже видали свідоцтво про завершення навчання у школі і час обирати ВУЗ, у який вступати? Але на кого вчитися? Яка професія мені підходить? Яка спеціальність принесе успіх і задоволення від роботи?

Якщо ти задаєш собі ці питання, то kariera.in.ua – сайт саме для тебе. Тут ти не тільки знайдеш відповіді на свої питання, а зможеш і зорієнтуватися у пошуку роботи. Тут ти знайдеш:

• Найкращі поради з профорієнтації;

• Ознайомлення з класифікаціями професій;

• Тести на вибір професії;

• Інформацію про ВНЗ твого регіону на України в цілому, включаючи освіту за кордоном;

• Створення власного алгоритму пошуку роботи;

• Найпопулярніші і найдієвіше методи пошуку роботи;

• Вивчення ринку праці регіону;

• Корисну інформацію про укладання трудового договору та права працівників.

Здійснити правильний вибір майбутньої професії – не так просто, як здається на перший погляд. До цього треба підготуватися. Визначитися, до чого в тебе є схильність, які риси характеру зможуть допомогти тобі у роботі, а які заважатимуть. Є й інші аспекти, важливі для профорієнтації.

Тільки від тебе та твоєї наполегливості у вивченні цього питання залежатиме, чи зможеш ти обрати професію, яка є дійсно твоїм покликанням, і яка водночас буде приносити тобі достатній прибуток. Якщо ти вже про це задумався, то ти – на правильному шляху, і kariera.in.ua – твій наступний крок.

Сайт розроблено в рамках проекту "Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону", який передбачає проведення дослідження стану ринку праці в Рівненській та Волинській області, закупівлю обладнання для підготовки робітників за професіями, які визначені з урахуванням потреб роботодавців субрегіону, навчання представників ПТНЗ та мотивація молоді для започаткування власної справи. Проект розпочався у вересні 2014 року і триватиме 36 місяців.

Проект виконується Управлінням освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації у партнерстві з Управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Волинським ресурсним центром в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».


Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього. Саме майбутнього, тому що від правильності обраної дороги зараз залежить багато в чому те, як складеться життя потім. Професія визначить у майбутньому соціальний статус, і затребуваність у житті, і навіть рівень матеріального добробуту. Причому іноді питання стоїть не куди піти вчитися, а яку освіту варто здобувати взагалі.


PROFORIENTATOR.INFO - Обирай свою професію правильно!
МИ В СОЦМЕРЕЖАХ
Завантаження ...

Мій храм науки!

Моя Alma - Mater!
Плин часу вже збіг.
Кладу своє серце
На теплий поріг.

Мій храме науки,
Де квітла надія,
Де праця кипіла
І доля раділа.

І учень майстерно
Долав перешкоди:
Слабкий фахівець
І понині не в моді.

Училище наше –
криниця добра,
Духовності сила
Й проміння науки.

Крокуй у майбутнє
Міцною ходою,
Моя Alma – Mater,
Ми завжди з тобою!

М.С. Присяжнюк