Навчальна робота

 • Результати моніторингу якості освіти
 • Результати семестру
 • Предметні тижні
 • Олімпіади Конкурси
 • Алгоритм роботи з обдарованими учнями
 • Рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями

1-jpeg 2-jpegЗавантаження новин. Зачекайте ...


Завантаження новин. Зачекайте ...

З досвіду ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» щодо системи роботи з обдарованими учнями

АЛГОРИТМ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ


1. Виявлення здібностей та обдарованості учнів:
 1. запровадження діагностики для виявлення інтересів, інтелектуального розвитку, творчих здібностей учнів;
 2. створення картотеки обдарованих учнів;
 3. робота з батьками, забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих учнів.

2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів у навчальній та виробничій діяльності.
3. Організація системної роботи:
 1. гуртків;
 2. самоосвітньої діяльності учнів;
 3. в мережі Інтернет;
 4. участі в олімпіадах, змаганнях різного рівня;
 5. змістовної позаурочної діяльності;
 6. по співпраці з науковими установами.

4. Професійний ріст викладачів у роботі з обдарованими учнями:
 1. моніторинг результативності педагогічної діяльності;
 2. науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями;
 3. використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі;
 4. індивідуальні заняття (консультування, тестування, тренінги);
 5. розробка та впровадження авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей;
 6. видавнича діяльність, розробка пам"яток, алгоритмів для обдарованих учнів, методик самостійної дослідницької діяльності.


"Своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і
здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в
кожному його покликання – це завдання стає тепер
найголовнішим у системі навчально-виховного процесу"
(В. О. Сухомлинський)


ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

1. Навчання на більш високому рівні з використанням інноваційних технологій (використання ЕЗНП, додаткової інформації, проблемних пошукових завдань).

2. Упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, проектних, модульних), що розвивають в учнів творче й дослідницьке мислення.

3. Індивідуальна й диференційована робота. Створення умов для творчої самореалізації особистості. Налаштування учнів на досягнення успіху.

4. Вироблення навичок самостійної роботи учнів на уроці та в позаурочній роботі (використання нестандартних завдань).

5. Принцип ролі дидактичних наглядних посібників, використання мультимедіа. Залучення обдарованих учнів до їх розробки.

6. Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня складності.

7. Застосування нестандартних прийомів проведення лабораторно- практичних робіт. Допомога кожному учневі ставити перед собою посильні завдання, які б відповідали його інтересам і носили дослідницький характер

8. Застосування пізнавальних, ділових, дидактичних ігор, які викликають інтерес, спонукають до власної думки, творчого мислення.


Виховати творчого учня може тільки творчий учитель. На думку Карне, вчителі, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути чутливими й доброзичливими, мати високий рівень інтелектуального розвитку, динамічний характер, почуття гумору, бути особистісно-зрілими, емоційно стабільними і мати позитивну Я-концепцію. Адже всім відомо, що зробити учня щасливим може тільки щасливий учитель.Не викликає сумніву, що правильно встановленими,
цілими, міцними, безпечними сходами можна кого завгодно
вивести на будь-яку висоту.
Я. Коменський
АНКЕТА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
(за методикою американських вчених Хаана і Кафа)

I. Інтелектуальні здібності

1. Учень засвоює нові знання, швидко і легко все схоплює.

2. Має почуття здорового глузду і використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.

3. Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв"язок між подіями, між причиною і наслідком.

4. Швидко запам"ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам"ятати.

5. Знає багато про такі події, про які його однолітки не знають, не здогадуються.

6. Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.

7. Любить читати нові книги, які читають не однолітки.

8. Вирішує розумові завдання, що потребують розумових зусиль.

9. Задає дуже багато запитань.

10.Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.

11.Оригінально мислить і пропонує нестандартні відповіді, рішення.

12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове.

II. Художні здібності

1. У своїх малюнках зображує різнотипні типи предметів, ситуації, людей.

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить гарну картину.

3. Оригінальний у виборі сюжету (робить незвичайні композиції з квітів, малюнків, марок тощо).

4. Завжди готовий використати будь-який матеріал для виготовлення виробів, картин, малюнків тощо.

5. У вільний час багато малює, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).

6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і настрій.

7. Цікавиться творами мистецтва. Може дати власну оцінку й намагається відтворити те, що йому сподобалося.

8. Любить працювати з пластиліном і глиною, клеєм, щоб відтворювати речі в трьох вимірах.

III. Музичний талант

1. Добре відчуває ритм і мелодію. Прислуховується до них.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії та почуттів.

4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.

5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре.

6. У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.

IV. Здібності до занять науковою працею

1. Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали.

2. Не впадає у відчай, коли його задуми та проекти не підгримують викладачі або батьки.

3. Намагається зрозуміти причини й сенс подій.

4. Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням.

5. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто задумується над цим.

V. Літературна обдарованість

1. Може вільно побудувати розповідь, починаючи від зав"язки сюжету й закінчуючи розв"язкою конфлікту.

2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим.

3. При розповіді виділяє головне, найхарактерніше.

4. Розповідаючи про щось, вміє дотримуватися одного сюжету, не втрачає головної думки.

5. Любить писати оповідання та вірші.

6. Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає почуття, настрій, характер.

7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоції, почуття.

VI. Артистичний талант

1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо.

2. Цікавиться акторською грою.

3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.

4. Розуміє та вміє передати конфлікти, ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сцену.

5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.

6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про що - небудь із захопленням розповідає.

7. Дуже легко драматизує, передає почуття, емоційні переживання.

VII. Технічні здібності

1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.

2. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів, моделей.

3. Може читати нескладні креслення механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

4. Визначає причини несправності приладів.

5. Любить робити креслення механізмів.

6. Читає журнали та статті про машини, механізми.

VIII. Здібності до спорту

1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим.

2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3. Постійно досягає успіхів у якомусь виді спортивної гри.

4. Бігає швидше за інших.

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ
Завантаження ...

Мій храм науки!

Моя Alma - Mater!
Плин часу вже збіг.
Кладу своє серце
На теплий поріг.

Мій храме науки,
Де квітла надія,
Де праця кипіла
І доля раділа.

І учень майстерно
Долав перешкоди:
Слабкий фахівець
І понині не в моді.

Училище наше –
криниця добра,
Духовності сила
Й проміння науки.

Крокуй у майбутнє
Міцною ходою,
Моя Alma – Mater,
Ми завжди з тобою!

М.С. Присяжнюк