Виховна робота

«ВИХОВНА РОБОТА» – структурний підрозділ ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», який здійснює: організацію і забезпечення навчально-виховного процесу, керівництво роботою практичного психолога, соціального педагога, вихователів, майстрів, закріплених за групами, забезпечення виконання законів, постанов, наказів, розпоряджень Кабінету Міністрів, МОН України з питань соціального захисту та навчально-виховного процесу, організацію роботи учнівського самоврядування, Ради профілактики та Ради гуртожитку, організацію правоосвітньої та правовиховної роботи, організацію роботи гуртків і спортивних секцій, гуртожитку та бібліотеки.


Самоїл Ірина Євгеніївна,
заступник директора з виховної роботи

Життєве кредо:
В необхідності – єдність,
В сумніві – свобода,
В усьому – любов.

Професійне кредо:
Відкрити в кожній дитині душу творця,
дати їй змогу пробудитися і розквітнути.


Тема, над якою працюю: «Родина – осередок людських відносин».
Освіта: вища, Рівненський державний педагогічний інститут.
Спеціальність за дипломом: вчитель російської мови та літератури, практичний психолог.
Рік закінчення – 1995.
На посаді заступника з НВР: 16 років.
Педагогічний стаж: 21 років.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання  «Старший викладач».
Нагороди: Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
Пріоритетні напрямки роботи
Вирішення завдань виховної роботи в училищі здійснюється за напрямками:
  1. родинно-сімейне виховання;
  2. громадянське виховання;
  3. трудове виховання;
  4. художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості;
  5. формування здорового способу життя;
  6. превентивне виховання.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

- підвищення культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків в учнівському та педагогічному колективах;
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу;
- сприяння повноцінному особистісному розвитку учнів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, праці, самореалізації, самовиховання і саморозвитку тощо.
-  оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками і технологіями формування та розвитку життєвої компетентності в найголовніших сферах людського життя;
-  залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації програм, що стосуються суспільства взагалі й молоді зокрема;
-  реалізацію творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення та самореалізації, формуванню морально-правової культури, здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;
- підтримку молодіжних громадських організацій, розвитку різноманітних форм учнівського самоврядування, поглибленню молодіжних контактів;     
- розвиток в учнівської молоді умінь розробляти та реалізувати соціально значущі проекти, створювати умови для самореалізації в суспільно значущій діяльності;
- залучення юнаків і дівчат до активної участі в державотворчих процесах України;
- розробку, апробацію та впровадження в практику роботи нових методик, зорієнтованих не на консервативне відтворення традиційних дії й поведінки, а на передбачення творчої участі кожного вихованця у формуванні життєвої компетентності;
- становлення особистості як активного творця своєї життєвої долі.


- Загальній декларації прав людини; - Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права; - Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, що проголошують забезпечення загальнолюдських цінностей свободи, рівності та солідарності. Також враховуються загальнонаціональні цінності українського суспільства, такі як: формування спільної ідентичності; політична стабільність; толерантність; відповідальність; соціальна справедливість; захист прав людини, дитини тощо.

Поряд із цим підготовка кваліфікованих робітників, безпосередньо, ґрунтується на положеннях проектів Концепції розвитку ПТО в Україні на 2010–2020 роки та Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ
Завантаження ...

Мій храм науки!

Моя Alma - Mater!
Плин часу вже збіг.
Кладу своє серце
На теплий поріг.

Мій храме науки,
Де квітла надія,
Де праця кипіла
І доля раділа.

І учень майстерно
Долав перешкоди:
Слабкий фахівець
І понині не в моді.

Училище наше –
криниця добра,
Духовності сила
Й проміння науки.

Крокуй у майбутнє
Міцною ходою,
Моя Alma – Mater,
Ми завжди з тобою!

М.С. Присяжнюк