Програмний засіб навчального призначення

Адміністрацією закладу ДНЗ «РВПУ ресторанного сервісу і торгівлі» було прийнято рішення про розробку програмних засобів навчального призначення з професії "Кухар", «Кондитер» . Для цього було створено творчу групу, до складу якої увійшли викладачі училища, майстри виробничого навчання, методисти. Протягом року проводилась робота по напрацюванню матеріалів для створення даних засобів.


Програмний засіб навчального призначення поєднує абстрактні форми навчання з практичними, що сприяє розвитку логічного мислення.


Програмні засоби навчального призначення дають можливість педагогам:

 1. ефективно проводити заняття;
 2. мінімізувати час підготовки до них;
 3. підвищувати емоційний рівень навчального процесу;
 4. забезпечити викладання курсу на рівні сучасних вимог.


Програмний засіб навчального призначення складається з навчальних елементів, кожен з яких є завершеною частиною загальної структури. Серед них такі елементи:

- уроки  теоретичного і виробничого навчання ;

- завдання і тести .

Програмний засіб може бути використаний для проведення  теоретичних занять та  оцінювань інформативного блоку, а також замість будь-якого навчального елемента трудових навичок, оформленого у вигляді брошури, з метою більш наочного викладення матеріалу та підвищення емоційного рівня навчального процесу.

При вивченні нового матеріалу можливі різні варіанти використання ПЗНП:

1. Програмний засіб є  основою навчального процесу на занятті. Уся робота проводиться постійно навколо нього, починаючи з теми, мети заняття. При вивченні матеріалу кроки ПЗНП є головними. Вони супроводжуються коментарями викладача.

При цьому анімації ПЗНП передують реальним демонстраціям, готують учнів до сприйняття нових знань  та закріплюють уже отримані. Один і той самий фрагмент можна розглядати кілька разів, якщо це необхідно для кращого сприйняття інформації.

Викладач може організувати дискусію для колективного пошуку відповіді на питання, використати групові методи, індивідуальну роботу слухачів тощо.

При підведенні підсумків заняття варто запропонувати слухачам зробити висновки самостійно, а потім підсумувати їхні думки, використовуючи заключний крок ПЗНП.

2. ПЗНП можна використовувати фрагментарно, тобто основне інформаційне навантаження несуть розповідь викладача, демонстрації, а окремі кроки ПЗНП доповнюють структуру уроку необхідними елементами: анімації, окремі відеокадри тощо.

3. Викладач використовує на занятті лише завдання кроку із запитаннями для контролю – тестові завдання, не використовуючи теоретичну частину ПЗНП.

Наприкінці навчального елемента може бути крок із запитаннями для контролю – тестові завдання. Вони дають можливість перевірити усвідомлення слухачами матеріалу, закріпити їхні знання.

 

Опис  програмного засобу з професії «Кухар»

Програмний засіб навчального призначення для професійної підготовки учнів з професії “Кухар” (далі – ПЗНП) призначений для підготовки (перепідготовки) робітників з числа осіб, які мають повну загальну середню освіту. 

Кожен навчальний елемент містить засоби для пояснення необхідної теми: текст, статичні та динамічні схеми, моделі, анімації, малюнки, світлини, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. ПЗНП дозволяє роботу в локальній мережі, результати роботи слухачів викладач може переглядати на головному комп’ютері.

Ще одним важливим засобом є Конструктор занять, за допомогою якого викладач може створити навчальні елементи за власною методикою, а також відповідно до власних методичних уподобань відредагувати запропоновані розробниками матеріали.

Тестові завдання збережено відповідно до міжнародного освітянського стандарту IMS QTI (Instructional Management Systems Question and Tests Interoperability) версії 2.0, який підтримують більшість виробників систем тестування та навчання. Тестова система працює в таких режимах:

1) тест Простий вибір.

Учневі надаються декілька варіантів відповідей на поставлене питання.  Він має вибрати правильну відповідь;

2) тест  “Множинний вибір”.

Учневі надається декілька варіантів відповідей на поставлене питання. Він має вибрати правильні відповіді (більше однієї);

3) тест  “Уведення тексту”.

Учень має ввести з клавіатури текст,який є відповіддю  на поставлене запитання;

4) тест  “Сортування”.

Надані відповіді потрібно впорядкувати відповідно до умови завдання;

6) тест  “Відповідність”.

Надані відповіді потрібно впорядкувати парами відповідно до умови завдання.

РЕЖИМИ РОБОТИ

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними навчальними матеріалами в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Даний  програмний засіб може працювати  у  7  режимах:

- режим викладача;

- режим заняття;

- режим слухача;

- підручник;

              - конструктор;

- робота в мережі;

- електронний журнал;

У режимі « Викладача»  для вибору заняття необхідно активізувати його назву курсором і в правій частині відобразиться демонстраційна частина- сукупність зображень, відеороликів, текстових пояснень,текстових запитань, які використовує викладач.

У режимі « Заняття»  відображається повноекранно демонстраційна його  частина (текст , схеми , анімації , малюнки, відеофрагменти ), які використовує викладач при проведенні заняття.

У режимі « Слухача»  екран розділено на три частини. Розміри кожної з них можна змінити за бажанням користувача.

У режимі « Підручник»  ліва частина екрану відображає навігаційне дерево, а права- методичні рекомендації  та текстову інформацію обраної теми чи заняття.

У режимі «Конструктор»  викладач може створити заняття за власною методикою, а також відредаговувати  запропонованні навчальні елементи.

Режим « Конструктора»  забезпечує:

 1. створення нового завдання;
 2. створення нового фрагменту заняття;
 3. видалення існуючого фрагменту;
 4. збереження створеного заняття при виході з конструктора;

У режимі «Робота в мережі»  даний засіб забезпечує

 1. реєстрацію учнів і їх робочих місць;
 2. вибір учителем уроку та призначення його учням;
 3. відстеження учителем проходження учнем запропонованого фрагменту уроку;
 4. перегляд і збереження результатів роботи учнів;.

У режимі « Електронний журнал»  учитель може переглянути інформацію про успішність учнів , редагувати її, та роздрукувати.НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЗНП З ПРОФЕСІЇ “КУХАР”Перелік предметів  містить всі теми, передбачені навчальною програмою за професією «Кухар». Назви тем та їх кількість з того чи іншого предмету відповідає вимогам державних стандартів.

Даний навчальний засіб займає 6 ГБ пам"яті, в перерахунку це становить 90 годин безперервного перегляду тексту.

Практично на кожний урок  є різна навчальна інформація : таблиці, хімічний склад продуктів, класифікація, технологічна схема обробки різних продуктів, рецептури страв, технологія приготування ,Якщо навчальною програмою передбачені  практичні роботи, вони продемонстровані окремим кроком. В змісті практичної роботи  відображена тема, мета, обладнання , хід заняття та порядок виконання завдань.

В кінці вивчення теми для контролю якості знань учнів розміщено блок тестових завдань , які містять певну кількість  питань та варіанти відповідей до них. Після закінчення проходження тестів учнями програма виводить результати на монітор. Причому відображає кількість правильних відповідей та якість успішності у відсотках.

Опис програмного засобу з професії «Кондитер»

Засіб призначений для підготовки робітників з числа осіб, які мають повну загальну середню освіту.

Кожен навчальний елемент містить засоби для пояснення необхідної теми:  текст, статичні та динамічні схеми, моделі, анімації, малюнки, світлини, аудіо- та відеофрагменти тощо.

Ще одним важливим засобом є Конструктор занять, за допомогою якого викладач може створити навчальні елементи за власною методикою, а також відповідно до власних методичних уподобань відредагувати запропоновані розробниками матеріали.

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними навчальними матеріалами в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Режими роботи ПЗНП

Для того, щоб розпочати роботу з ПЗНП необхідно використати  ярлик “Кондитер”.

ПЗНП працює в таких режимах:

- режим викладача;

- режим підручника;

- режим уроку.

Для вибору режиму використовується головне меню пункт «вигляд»,  або швидкі клавіші F1, F2, F3 - відповідно.

Режим «Викладача»

У режимі викладача екран розділено на дві частини (Рисунок 1). Розміри кожної з частин можна змінити за бажанням користувача.Даний режим дозволяє вибрати заняття зі списку та переглянути вибране заняття.

У лівій частині екрану розташовані засоби для навігації по курсу

Під час роботи в „Режимі викладача” у правій верхній частині екрана відображається демонстраційна частина заняття: сукупність зображень, відеофрагментів, текстових пояснень які використовує викладач при редагуванні елементів курсів ПЗНП.

Режим «Підручника»

У режимі „Підручник” ліва частина екрана відображає навігаційне дерево, а права – текстову інформацію обраної теми чи заняття.

Розміри кожної з частин екрана можна змінити за бажанням користувача. Для цього достатньо змінити границю вікна.

У правій частині вікна відобразиться необхідна інформація.

Перегляд підручника

Для навігації по документу використовуйте клавіші Page Up, Page Down або кнопки прокрутки ліворуч, знизу від документа які виділені на рисунку 2.Режим уроку

У даному  режимі на екрані відображається демонстраційна частина заняття: текст, статичні та динамічні схеми, моделі, анімації, малюнки, світлини, аудіо- та відеофрагменти, які використовує викладач при проведенні заняття або самостійної роботи слухачів із використанням ПЗНП.

Дерево стуруктури в даному режимі не відображається.

Створення та редагування уроків та кроків

Для отримання можливості редагування та створення кроків необхідно перейти в режим «Викладач».

У даному режимі  викладач може створити заняття за власною методикою, а також відредагувати запропоновані розробниками навчальні елементи.

У даному режимі ПЗНП забезпечує:

-  створення нового заняття;

-  створення нового фрагмента заняття;

-  видалення існуючого фрагмента заняття;

Для створення нового предмета використовуєте контекстне меню списку предметів (натиснять правою клавішою на предметі де необхідно створити новий запис)  Рисунок 3.Таблиця відповідності пунктів контекстного меню.

Додати новий запис Створення нової теми, підтеми.
Редагувати поточний запис Редагування поточного запису
Видалити запис Видалення запису та всіх пов’язаних кроків.
Розгорнути весь список Розгорнути весь список
Згорнути список Згорнути список
Сортування кроків Визначення порядку відображення елементів.

Додати новий запис.

Після натискання поточного пункту перед вами з’явиться діалогове вікно в якому необхідно вказати назву та тип.

Увага:  якщо ви вводите предмет позначте «Додати як початковий запис» Рисунок 4.Видалити запис

Після натиснення даного пункту програма запитає у Вас підтвердження даної дії.

Сортування кроків.

Ця функція дає можливість вказання порядку відображення елементів. Після натискання  з’являється діалогове вікно з переліком предметів.  Рисунок 5.Результати впровадження програмних засобів

Впровадження в навчальний процес ПЗНП «Кухар»  та «Кондитер» дозволяє:

-  індивідуалізувати процес навчання;

-  створити навчальне середовище, яке забезпечує "занурення" учня в  уявний  світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

-  урізноманітнити форми подання інформації;

-  підвищити ефективність та якість навчального процесу;

-  підготовити учнів до комфортного життя в умовах інформаційного

-  суспільства;

-  сформувати інформаційну культуру учня та його естетичне виховання;

-  активізувати навчальну роботу учнів.

Слід зауважити, що не лише педагоги нашого закладу використовують в своїй роботі ПЗНП "Кухар", але і у всіх закладах професійно-технічної освіти Рівненщини, де здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з професії "Кухар" (на сьогоднішній день це 11 училищ та ліцеїв області). Розроблений нами засіб використовують також і колеги зі Львівщини, Івано-Франківщини та Вінничини , які були учасниками конкурсу фахової майстерності серед учнів з професії «Кухар», який проводився на базі нашого училища і під час якого було проведено презентацію програмного засобу. 

Завантаження ...

Мій храм науки!

Моя Alma - Mater!
Плин часу вже збіг.
Кладу своє серце
На теплий поріг.

Мій храме науки,
Де квітла надія,
Де праця кипіла
І доля раділа.

І учень майстерно
Долав перешкоди:
Слабкий фахівець
І понині не в моді.

Училище наше –
криниця добра,
Духовності сила
Й проміння науки.

Крокуй у майбутнє
Міцною ходою,
Моя Alma – Mater,
Ми завжди з тобою!

М.С. Присяжнюк