Рейтингова система ПТНЗ

Рейтингова система оцінки діяльності учнів та педагогів професійно-технічного навчального закладу


Система складається з трьох рівнів:

І рівень – загальнодержавний, який складається:
1.1. Всеукраїнський рейтинг областей ;
1.2. Всеукраїнський рейтинг ПТНЗ – переможців обласних рейтингів.

ІІ рівень – регіональний (обласний ), який складається:
2.1. – Рейтинг ПТНЗ області ;
2.2. – Рейтинг навчальних груп, переможців в ПТНЗ ;
2.3. - Рейтинг майстрів виробничого навчання, переможців в ПТНЗ ;
2.4. – Рейтинг викладачів, переможців в ПТНЗ .

ІІІ рівень - місцевий (навчальний заклад), який складається:
3.1. – Рейтинг учнів навчальних груп ПТНЗ ;
3.2. – Рейтинг навчальних груп ПТНЗ ;
3.3. – Рейтинг майстрів виробничого навчання ПТНЗ ;
3.4. – Рейтинг викладачів ПТНЗ.

Рейтинг третього рівня (на рівні ПТНЗ) розроблений колективом творчого педагогічного майданчика на базі РВПУ РС і торгівлі.


Опис третього рівня (рівня навчального закладу) рейтингу

І. Рейтинг учнів навчальних груп училища складається з двох розділів :
1. Навчально-виробнича робота – рейтинговий коефіцієнт (питома вага ) – 69
2. Виховна та позаурочна робота – рейтинговий коефіцієнт – 31

Обидва розділи складаються з ряду індикаторів(показників, таблиць), кожен з яких має свій рейтинговий коефіцієнт (р.к.), який відображає його значимість і в своєму розділі, і в рейтингу.

Сума рейтингових коефіцієнтів (РК) індикаторів розділу дорівнює РК розділу, а сума РК розділів дорівнює 100.

Структура індикаторів (таблиць) розділу «Навчально-виробнича робота» : (РК = 69)


Таблиця 1.1. Результати з теоретичного та виробничого навчання - РК = 50
Таблиця 1.2. Пропуски учнями занять без поважних причин - РК = 1
Таблиця 1.3. Участь учнів в конкурсах та олімпіадах - РК = 7
Таблиця 1.4. Виконання учнями плану виробничої діяльності – РК=7
Таблиця 1.5. Участь учнів в обслуговуванні, наданні послуг і виготовленні продукції - РК=3
Таблиця 1.6. Відвідування учнями бібліотеки - РК= 1

Таблиці заповнюються майстрами виробничого навчання після закінчення навчального року. Джерелами для їх заповнення є журнали теоретичного та виробничого навчання, бібліотечні формуляри.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, бібліотекар, старший майстер візують свої таблиці.

Структура індикаторів (таблиць) розділу «Виховна та позаурочна робота» (РК = 31)


Таблиця 2.1. Участь учнів в роботі гуртків - РК = 3
Таблиця 2.2. Участь учнів у Всеукраїнських, обласних, училищних конкурсах - РК = 5
Таблиця 2.3. Участь учнів у спортивно-масових заходах - РК = 4
Таблиця 2.4. Участь учнів у благодійних, трудових акціях – РК = 2
Таблиця 2.5. Участь учнів у проведенні та відвідуванні виховних заходів – РК = 3
Таблиця 2.6. Участь учнів у екскурсіях, походах, відвідуванні театрів, музеїв – РК = 2
Таблиця 2.7. Участь учнів у профорієнтаційній роботі - РК = 3
Таблиця 2.8. Участь учнів в учнівському самоврядуванні – РК = 5
Таблиця 2.9. Виконання Положення про проживання в гуртожитку – РК = 3
Таблиця 2.10. Порушення учнями законів та правил поведінки – РК = 1

Таблиці заповнюються майстрами виробничого навчання після закінчення навчального року. Джерелами для їх заповнення є журнали обліку виховної роботи, журнали роботи гуртків художньої, технічної творчості, спортивних. Заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники фізичного виховання та художньої самодіяльності, комендант гуртожитку візують свої таблиці.

Заповнені і завізовані таблиці майстри виробничого навчання здають в навчальну частину уилища, після чого секретар навчальної частини (оператор комп’ютерного набору) вводить дані з таблиць в комп’ютер.

Спеціальне програмне забезпечення, розроблене для рейтингу, автоматично прораховує і заповнює таблиці.

Результати обрахунку всіх таблиць зводяться в підсумкову таблицю 3.1. За результатами рейтингу учнів усіх навчальних груп видається наказ по училищу.


ІІ. Рейтинг навчальних груп училища складається з двох розділів :
1. Навчально-виробнича робота (6 таблиць) – РК = 69
2. Виховна та позаурочна робота (10 таблиць) – РК = 31

ІІІ. Рейтинг майстрів виробничого навчання складається з чотирьох розділів:
1. Навчально-виробнича робота (7 таблиць) – РК = 54
2. Виховна робота (9 таблиць) – РК = 27
3. Методична робота (5 таблиць ) - РК = 9
4. Загальний розділ (4 таблиці) – РК = 10

IV. Рейтинг викладачів складається з трьох розділів:
1. Навчальна робота (5 таблиць) – РК = 78
2. Виховна робота (2 таблиці ) – РК = 4
3. Методична робота (5 таблиць) - РК = 18

Терміни отримання результатів рейтингу

1. Таблиці заповнюються виконавцями протягом 1-2 днів.
2. Комп’ютерний набір таблиць двома операторами здійснюється на протязі 2-3 днів.
3. Результати рейтингу отримуються в момент заповнення останньої таблиці рейтингу.
4. Протягом 1-2 днів усуваються помилки, допущені при заповненні чи наборі таблиць.

За результатами 2010-2011 н.р. в училищі були проведені всі чотири рейтинги. за підсумками яких видані накази.
Переможці рейтингів були відмічені :
учні – переможці в групах – персональною стипендією і преміями ;
учнівські групи – переможці – туристичними поїздками ;
майстри виробничого навчання, викладачі – переможці – грошовими преміями.
Зведені таблиці по групах. (Приклад) Чисті Рейтингові таблиці. (Шаблон) Приклад обрахунків. (група П-11 РТПЛ)
Увага:
Дані таблиці знаходяться на стадії розробки. В зв"язку з цим вони будуть оновлюватися на даній сторінці. Заходьте періодично та перевіряйте зміни.
Завантаження ...

Мій храм науки!

Моя Alma - Mater!
Плин часу вже збіг.
Кладу своє серце
На теплий поріг.

Мій храме науки,
Де квітла надія,
Де праця кипіла
І доля раділа.

І учень майстерно
Долав перешкоди:
Слабкий фахівець
І понині не в моді.

Училище наше –
криниця добра,
Духовності сила
Й проміння науки.

Крокуй у майбутнє
Міцною ходою,
Моя Alma – Mater,
Ми завжди з тобою!

М.С. Присяжнюк