Виховна робота

«ВИХОВНА РОБОТА» – структурний підрозділ ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», який здійснює: організацію і забезпечення навчально-виховного процесу, керівництво роботою практичного психолога, соціального педагога, вихователів, майстрів, закріплених за групами, забезпечення виконання законів, постанов, наказів, розпоряджень Кабінету Міністрів, МОН України з питань соціального захисту та навчально-виховного процесу, організацію роботи учнівського самоврядування, Ради профілактики та Ради гуртожитку, організацію правоосвітньої та правовиховної роботи, організацію роботи гуртків і спортивних секцій, гуртожитку та бібліотеки.


Самоїл Ірина Євгеніївна,
заступник директора з виховної роботи

Життєве кредо:
В необхідності – єдність,
В сумніві – свобода,
В усьому – любов.

Професійне кредо:
Відкрити в кожній дитині душу творця,
дати їй змогу пробудитися і розквітнути.


Тема, над якою працюю: «Родина – осередок людських відносин».
Освіта: вища, Рівненський державний педагогічний інститут.
Спеціальність за дипломом: вчитель російської мови та літератури, практичний психолог.
Рік закінчення – 1995.
На посаді заступника з НВР: 16 років.
Педагогічний стаж: 21 років.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання  «Старший викладач».
Нагороди: Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
Пріоритетні напрямки роботи
Вирішення завдань виховної роботи в училищі здійснюється за напрямками:
  1. родинно-сімейне виховання;
  2. громадянське виховання;
  3. трудове виховання;
  4. художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості;
  5. формування здорового способу життя;
  6. превентивне виховання.

Гулюк Сніжана Василівна,
методист з виховної роботи

Життєве кредо:
Життя не можна відкласти,
його потрібно прожити зараз.
Ірвін Ялом


Професійне кредо:
Сенс людського життя –
бути джерелом світла і тепла
для інших людей.
С.Л. Рубінштейн


Тема, над якою працюю: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі».
Освіта:
1989-1995рр. - РДПІ, викладач дошкільної педагогіки і психології,  вихователь;
1995-1996рр. - РДПІ,  практичний психолог;
2008-2010рр. - РДАК, юрист.
В училищі працюю з 1 вересня 2008 року:
на посаді практичного психолога: 2008 – 2012рр.;
на посаді методиста:  з 2013 року.
Кваліфікаційна категорія: методист першої категорії.
Нагороди: Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Рівненській області.

Портфоліо Гулюк С.В.

«У вихованні, — писав К.Д. Ушинський, — все повинно базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в справі виховання».

В.О. Сухомлинський також відводив професійним вихователям провідну роль у духовному становленні юної особистості. «Вихователь, — зазначав педагог, — це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства — душі, розуму, почуттів дітей, підлітків і юнаків. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені, вистраждані протягом століть, з другого — багатство народу, його майбутнє, його надія — молоде покоління. Вихователь творить найбільше багатство суспільства — людину».


Одним із головних пріоритетів у виховній роботі ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» є національно -патріотичне виховання, яке спрямовується на залучення учнів до глибинних пластів національної культури і духовності; формування в них національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури; виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції.


Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

- підвищення культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків в учнівському та педагогічному колективах;
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу;
- сприяння повноцінному особистісному розвитку учнів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, праці, самореалізації, самовиховання і саморозвитку тощо.
-  оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками і технологіями формування та розвитку життєвої компетентності в найголовніших сферах людського життя;
-  залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації програм, що стосуються суспільства взагалі й молоді зокрема;
-  реалізацію творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення та самореалізації, формуванню морально-правової культури, здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;
- підтримку молодіжних громадських організацій, розвитку різноманітних форм учнівського самоврядування, поглибленню молодіжних контактів;     
- розвиток в учнівської молоді умінь розробляти та реалізувати соціально значущі проекти, створювати умови для самореалізації в суспільно значущій діяльності;
- залучення юнаків і дівчат до активної участі в державотворчих процесах України;
- розробку, апробацію та впровадження в практику роботи нових методик, зорієнтованих не на консервативне відтворення традиційних дії й поведінки, а на передбачення творчої участі кожного вихованця у формуванні життєвої компетентності;
- становлення особистості як активного творця своєї життєвої долі.


- Загальній декларації прав людини; - Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права; - Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, що проголошують забезпечення загальнолюдських цінностей свободи, рівності та солідарності. Також враховуються загальнонаціональні цінності українського суспільства, такі як: формування спільної ідентичності; політична стабільність; толерантність; відповідальність; соціальна справедливість; захист прав людини, дитини тощо.

Поряд із цим підготовка кваліфікованих робітників, безпосередньо, ґрунтується на положеннях проектів Концепції розвитку ПТО в Україні на 2010–2020 роки та Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

Завантаження ...

Мій храм науки!

Моя Alma - Mater!
Плин часу вже збіг.
Кладу своє серце
На теплий поріг.

Мій храме науки,
Де квітла надія,
Де праця кипіла
І доля раділа.

І учень майстерно
Долав перешкоди:
Слабкий фахівець
І понині не в моді.

Училище наше –
криниця добра,
Духовності сила
Й проміння науки.

Крокуй у майбутнє
Міцною ходою,
Моя Alma – Mater,
Ми завжди з тобою!

М.С. Присяжнюк